Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Wie zijn we?

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) draagt zorg voor veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse Havens. Het agentschap is verantwoordelijk voor de beveiliging van de Vlaamse Kust tegen overstromingen en ijveren voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone.