Selectieprocedures

Een vast onderdeel van de selectieprocedure is een gesprek met je toekomstige leidinggevende(n), begeleid door een selectiedeskundige. Via een interview maken we kennis en gaan we in op de belangrijkste elementen in jouw cv. Zowel motivatie, je verwachtingen, persoonsgebonden en technische competenties komen aan bod.

Bij MOW zijn veel technische profielen tewerkgesteld. Specifieke kennis of technisch inzicht is vaak vereist voor deze functies. Een case die je ter voorbereiding van het gesprek moet oplossen, geeft aan of je over voldoende bagage beschikt en of je eerder verworven kennis kan omzetten in de praktijk. Dergelijke gevalstudies worden ook gebruikt om een idee te krijgen of je een probleem kan analyseren en tot de essentie kan herleiden. Soms wordt ook gevraagd om jouw oplossing voor het gestelde probleem te presenteren aan de juryleden. Deze juryleden staan zelf in de praktijk en weten waarover het gaat.

Het selectieprogramma en de aard van de proeven worden steeds afgestemd op de vacante functie. Elke procedure ziet er dus anders uit. Hieronder sommen we de mogelijke stappen of selectie-instrumenten in de procedure even op:

 • cv-screening
 • persoonlijkheidsvragenlijst
 • motivatievragenlijst
 • redeneeroefeningen (abstract, verbaal of numeriek)
 • vaardigheidstesten
 • praktische proeven
 • competentiegericht interview
 • rollenspel
 • elektronische postbakoefening
 • uitgebreid assessment center
 • analyse- en presentatieoefening
 • verkennend gesprek
 • case of gevalstudie