Getuigenis - Ward

Ward plant en coördineert

Ward Poelmans is ingenieur programmacoördinatie. In januari 2005 ging hij aan de slag bij Planning en Coördinatie van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.

Ward: "Ik werk niet aan projecten zelf, maar zit op een overkoepelend niveau en coördineer investerings- en onderhoudsprogramma's. Dat betekent veel overleg met de collega's in de verschillende afdelingen en met het kabinet van Openbare Werken. Ik volg centraal een project dat de gevaarlijke punten in het verkeer moet wegwerken en werk uniforme onderhoudsbestekken uit, samen met de provinciale afdelingen. Ik ben heel blij met de goede werksfeer. We hebben heel wat jonge collega's. En van 'uren kloppen' is geen sprake: er wordt hier wel degelijk flink gewerkt!"

In het Agentschap Wegen en Verkeer werken maar liefst 200 ingenieurs. En dat zijn heus niet alleen burgerlijk ingenieurs bouwkunde. Ook burgerlijk ingenieurs (elektro)mechanica, telematica of elektrotechniek steken er de handen uit de mouwen als studie- of als projectingenieur. Ze ontwerpen verkeerslichten, verkeerscamera's, signalisatiesystemen en telematica-uitrusting. Ze maken ook studies voor wegen, waterwegen, waterlopen, havens, luchthavens en tunnels. Ze adviseren, onderzoeken en controleren ontwerpen en studies die worden uitgevoerd door externe studiebureaus. Daarnaast zorgen ze ook voor het beheer en de exploitatie van al die systemen.