Getuigenis - Annelies en Rob

Annelies en Rob: studie-ingenieurs bij Expertise Beton en Staal

Annelies De Corte en Rob Somers werken sinds 2003 bij de afdeling Expertise Beton en Staal. Ze voeren er studies uit en verlenen advies bij de constructie en het beheer van betonnen kunstwerken.

Rob: "Als studie-ingenieur heb je een grote intellectuele vrijheid. Binnen de gegeven randvoorwaarden bepaal je in je studie zelf de vormgeving en de dimensionering van een kunstwerk. En je krijgt voldoende ruimte om kwaliteitsvol werk af te leveren."

Annelies: "Als nieuwkomer had ik nooit het gevoel dat ik aan mijn lot werd overgelaten. Ik leerde veel bij van mijn meer ervaren collega's. Er is hier enorm veel expertise in huis, en de collega's delen onderling graag hun kennis."

Ook al werken studie-ingenieurs in een 'binnendienst', dat wil nog niet zeggen dat ze nooit buitenkomen. Geregeld is er een vergadering buitenshuis, een bouwplaatsbezoek of een bijzondere inspectie van een kunstwerk.

De afdeling Expertise Beton en Staal zorgt voor het ontwerp, de plannen en de bestekteksten voor de aanbesteding van kunstwerken. Ze fungeert als beheercentrum voor de zowat 2 500 kunstwerken van het Vlaamse Gewest (bruggen, tunnels, sluizen, stuwen, kaai- en keermuren). De studie-ingenieurs bestuderen de inspectieverslagen van de buitendiensten of gaan de constructies soms zelf inspecteren, bijvoorbeeld bij aanrijdingen of om herstelmaatregelen voor te stellen. Recent was de afdeling Expertise Beton en Staal betrokken bij de herinrichting van het klaverblad in Lummen en de uitbouw van de noordelijke toegang tot de luchthaven van Zaventem.