Getuigenis - Ilse

Ilse leidt de afdeling Haven- en Waterbeleid

Ilse Hoet is een jonge vrouw met een gezin, maar ze is ook een ingenieur die snel carrière maakt. Haar verhaal toont aan dat de Vlaamse overheid heel wat mogelijkheden biedt voor mensen met ambitie. Ook voor vrouwen met een gezin.

Ilse: "Na mijn studie en een Erasmusjaar kreeg ik via de universiteit een vacaturebericht in de bus voor een tijdelijke, contractuele functie bij de afdeling Maas en Albertkanaal, in een project rond natuurontwikkeling. Dat interesseerde mij wel. Ik werd geselecteerd en kon starten bij de Vlaamse overheid. Ondertussen heb ik ook examens afgelegd voor een statutaire functie. En enkele jaren later kreeg ik een vaste benoeming in Hasselt."

Toen de verplaatsing naar Hasselt om privéredenen moeilijk werd, vond ze in onderling overleg met haar chef een oplossing. In 2001 stapte Ilse over naar de Vlaamse Nautische Autoriteit in Brussel. Daar kreeg ze te maken met binnenvaart, short sea shipping en havendossiers. Eind 2005 werd ze afdelingshoofd bij Haven- en Waterbeleid.

Ilse: "Ik ben tevreden over de loopbaanmogelijkheden die ik bij de Vlaamse overheid heb gekregen. Ik had inspraak bij de richting die ik insloeg. Eerst was ik projectingenieur, dan werd ik halftijds projectingenieur en was daarnaast halftijds met beleid bezig. Nu leid ik een afdeling."