Interessante projecten

Enkele lopende projecten op een rijtje:

Een nieuwe sluis voor de dokken op de linker Scheldeoever

bouw van een nieuwe sluis op de linker Scheldeoever In de Waaslandhaven wordt gewerkt aan één van de grootste infrastructuurprojecten van de komende jaren in Vlaanderen.
De bouw van deze sluis is een reusachtig project: met een lengte van 500 meter wordt de Deurganckdoksluis net zo lang als 28 gelede bussen van De Lijn, bumper tegen bumper geparkeerd. Met haar 68 meter breedte is ze in de breedte vergelijkbaar met een autosnelweg met 19 rijstroken. Voor de bouw van de sluis, de bruggen en toebehoren is 20.000 ton constructiestaal nodig, bijna drie keer zoveel als de 7.300 ton staal waarmee de Eiffeltoren is gebouwd.
Maar ook al zijn de afmetingen van de sluis gigantisch, de bouw blijft een precisiewerk. Zo moeten bijvoorbeeld de sluisdeuren perfect sluiten en is het mechanisme van de opengaande bruggen millimeterwerk, want het treinspoor moet natuurlijk perfect aansluiten op en naast de brug telkens ze open- en weer dichtgaat.
Meer informatie over het project vind je op: http://www.tweedesluiswaaslandhaven.be/project

 

By-pass en Fly-over om de verkeersknoop in Geel-West te ontwarren

De huidige verkeerssituatie nabij het complex Geel-West en aan de kruispunten N19-Bell Telephonelaan en N19-Nijverheidsstraat is bekend: langdurig aanschuiven aan verkeerslichten of aan de op- en afritten van de snelweg. Dat leidt tot heel wat frustratie, tijdverlies, onveilige situaties en sluipverkeer en maakt de omgeving bovendien weinig aantrekkelijk. Er is met andere woorden dringend nood aan een oplossing. Met een dubbele rotonde (met by-passen) en fly-over kiest de Vlaamse overheid voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. Het is een bewuste zet om fiets- en autoverkeer zo veel mogelijk te scheiden, wat de veiligheid ten goede komt.
Meer informatie over het project vind je op: http://www.noordzuidkempen.be/projecten/pass-fly-over

 

Masterplan Kustveiligheid

Masterplan Kustveiligheid aan de Vlaamse kust Rondom de Noordzee wonen meer dan zestien miljoen mensen in gebieden die kunnen overstromen bij een zware stormvloed. Aan de Vlaamse kust vormen de laaggelegen polders die tot twintig kilometer landinwaarts reiken kwetsbare zones. In deze zones bevinden zich woon-, natuur- en recreatiegebieden.

Met het Masterplan Kustveiligheid wordt de Vlaamse kust en het hinterland veilig gemaakt tegen de impact van een 1000-jarige storm en worden grootschalige overstromingen vermeden rekening houdend met klimaatswijzigingen tot 2050.

Het Masterplan Kustveiligheid wordt sinds 2011 gefaseerd in uitvoering gebracht. De totale investeringskostprijs van het Masterplan Kustveiligheid wordt geraamd op ruim 300 miljoen euro. Een bijkomende kost die in de raming vervat zit, is de renovatie en versterking van sluizen, stuwen en uitwateringsconstructies in de havens. In totaal gaat het minstens over 10 belangrijke sluizen en uitwateringsconstructies.

Meer informatie vind je op: http://www.afdelingkust.be/Userfiles/pdf/110628_RL_Rappor_ KustveiligheidWEB4.pdf

Projecten in beeld

Mobiliteit en Openbare Werken werkt continu aan interessante en unieke projecten die tot de verbeelding spreken.

Ook jij kunt hieraan meewerken!