Beleidsdomein

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. MOW staat op een duurzame manier in voor een veilige, vlotte en slimme mobiliteit en voor het geïntegreerd en efficiënt beheren en realiseren van infrastructuur ten dienste van maatschappij en economie in Vlaanderen. Met Vlaanderen in Actie, Pact 2020, draagt Mobiliteit en Openbare Werken ertoe bij om op maatschappelijk en economisch vlak Vlaanderen tegen 2020 naar de top vijf van de Europese regio's te leiden.

Het Beleidsdomein is samengesteld uit zes entiteiten:

 

klik op de afbeelding om te vergroten

organogram