Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

projectingenieur

Solliciteer
 • afdeling: Maritieme Toegang
 • organisatie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • regio: Antwerpen - standplaats: Antwerpen
 • referentie: DMOW00147


Onze organisatie

 

De functie van projectingenieur situeert zich binnen de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.  Deze afdeling is een uitvoeringsdienst van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken die de maritieme toegang tot de Vlaamse havens onderhoudt, verbetert en exploiteert.

De afdeling voert, in internationaal akkoord, baggerwerken uit in de Nederlandse Westerschelde. In de Belgische Beneden-Zeeschelde (Schelde tussen de Belgisch/Nederlandse grens en de nieuwe zeesluis te Wintam) voert zij naast de baggerwerken ook alle verdere werken onder het laagwaterpeil uit, zoals het bergen van scheepswrakken. Tevens ontwerpt en bouwt de afdeling kwaliteitsvolle infrastructuur in de bedding van de Beneden-Zeeschelde, met het oog op de instandhouding en de verbetering van de vaargeul.

Ook het bouwen en onderhouden van niet-commerciële infrastructuur in de Vlaamse zeehavens (Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge), zoals sluizen, havendammen, staketsels, wegenis, enz. behoort tot de bevoegdheden van de afdeling. Ter ondersteuning van de Vlaamse zeehavens voert de afdeling ook een subsidiërings- en medefinancieringsbeleid voor de projecten die door de havenautoriteiten worden geïnitieerd.

Je komt terecht in het team Havens en Districten Schelde (HDS) van de afdeling Maritieme Toegang.

 

Jouw takenpakket

Je staat in voor het leiden van bouwkundige projecten en studies (plannen, ontwerpen, afhandelen van procedures, opvolging van uitvoering der werken).

Je taken bestaan onder andere uit:

 • Informatie verzamelen, aanreiken, coördineren en analyseren evenals begrotingstechnisch advies verstrekken om de begrotingsopmaak te ondersteunen.
 • Leggen van contacten, overleggen met en informeren van (interne en externe) klanten, leveranciers en bevoegde overheden en verzamelen van de nodige gegevens om de studiefase van een project te kunnen opstarten en erover te rapporteren.
 • Opmaken, nakijken en begeleiden van ontwerpen, uitwerken en afhandelen van procedures en adviseren over opportuniteiten om met de uitvoering van een project te kunnen starten en de bewaking van de kostprijs ervan in de ontwerpfase te verzekeren. Hierbij is het correct toepassen van de reglementering betreffende overheidsopdrachten een must.
 • Leiden, begeleiden, plannen, adviseren en/of coördineren van projecten om de kwaliteit en de conformiteit ervan te verzekeren.
 • Kwaliteit, prijsbepaling en hoeveelheden van uitgevoerde werken controleren en superviseren.
 • Bestuderen van technische documentatie en vakliteratuur, contacten leggen met gespecialiseerde binnen- en buitenlandse instanties en deelnemen aan opleidingen en studiedagen om de eigen vakkennis en aansluitend de knowhow binnen de afdeling te ontwikkelen.
Jouw profiel

 

Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen (of gelijkwaardig diploma van burgerlijk ingenieur). Bouwkunde als specialisatie is een troef voor de functie. Werkervaring in een soortgelijke functie is een pluspunt. Verder beschik je over een rijbewijs B 

Je technische competenties                                                   

 • Je hebt de nodige technische kennis voor uitvoering van werken (bv kaaimuren, bruggen, sluizen, wegenisontwerp…).

Er wordt opleiding voorzien (on the job en via cursus) om volgende kennis te verwerven:

 • Kennis van het werkveld.
 • Grondige kennis van wetgeving en reglementering: wetgeving op de overheidsopdrachten, milieuwetgeving, wetgeving inzake ruimtelijke ordening, enz.

Wie deze kennis reeds bezit, heeft een extra troef ten aanzien van de functie.

 

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract onbepaalde duur – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – een aantrekkelijke vakantieregeling – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering - ...

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 4 maart 2018 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatielink.

Meer weten

Meer informatie over de functie vind je in de uitgebreide functiebeschrijving (zie bijlage).