Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

toezichter baggerwerken

Solliciteer
 • afdeling: Maritieme Toegang
 • organisatie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • regio: West-Vlaanderen - standplaats: Zeebrugge
 • referentie: DMOW00151


Onze organisatie

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in Vlaanderen. Het realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur.

De functie van toezichter baggerwerken situeert zich binnen de afdeling Maritieme Toegang van het departement.  Deze afdeling is een uitvoeringsdienst van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken die de maritieme toegang tot de Vlaamse havens onderhoudt, verbetert en exploiteert.

De afdeling voert, in internationaal akkoord, baggerwerken uit in de Nederlandse Westerschelde. In de Belgische Beneden-Zeeschelde (Schelde tussen de Belgisch/Nederlandse grens en de nieuwe zeesluis te Wintam) voert zij naast de baggerwerken ook alle verdere werken onder het laagwaterpeil uit, zoals het bergen van scheepswrakken. Tevens ontwerpt en bouwt de afdeling kwaliteitsvolle infrastructuur in de bedding van de Beneden-Zeeschelde, met het oog op de instandhouding en de verbetering van de vaargeul. 

Ook het bouwen en onderhouden van niet-commerciële infrastructuur in de Vlaamse zeehavens (Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge), zoals sluizen, havendammen, staketsels, wegenis, enz. behoort tot de bevoegdheden van de afdeling. Ter ondersteuning van de Vlaamse zeehavens voert de afdeling ook een subsidiërings- en medefinancieringsbeleid voor de projecten die door de havenautoriteiten worden geïnitieerd

Je komt terecht in de cel Maritieme werken. Binnen de afdeling Maritieme Toegang zorgt de cel Maritieme Werken voor de uitvoering en controle van de baggerwerken. Hiertoe zijn een aanzienlijk aantal baggertoezichters in dienst, die aan boord van de baggerschepen in een ploegenstelsel (7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur) de baggerwerken controleren en opvolgen aan de hand van allerlei elektromechanische meettoestellen.

Hier is plaats voor talent, kwaliteit en variatie.

Spreekt boeiend en afwisselend werk je aan, dan kun je bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken terecht voor unieke projecten en kun je mee je stempel drukken op het beleid.

Bijkomende informatie over het takenpakket van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de afdeling waar de functie vacant is, vind je op http://departement-mow.vlaanderen.be/nl.

Jouw takenpakket

Samen met een 20-tal collega’s controleer je de maritieme (bagger)werken die in opdracht van de afdeling Maritieme Toegang worden uitgevoerd door een private aannemer. De plaats van tewerkstelling situeert zich afwisselend in de burelen van de afdeling te Zeebrugge en aan boord van de baggerschepen op de plaats van de uitvoering van de werken. Deze schepen werken hoofdzakelijk in de Vlaamse zeehavens (Zeebrugge, Oostende, Gent en Antwerpen), de maritieme toegangswegen in de Noordzee, Westerschelde en Zeeschelde.

Je houdt toezicht op de uitvoering van werken (overwegend baggerwerken, maar ook wrakkenruiming, andere infrastructuurwerken en vergunningen) en opgelegde maatregelen. Je houdt gegevens bij, zowel technische als administratieve. Je rapporteert zodat kan worden nagegaan of overeenkomsten met derden worden gerespecteerd. De baggerwerken worden zowel bij dag als bij nacht uitgevoerd (continudienst).

De controle op de baggerwerken gebeurt gedeeltelijk aan boord van de baggerschepen (ongeveer 60 % van de tijd) en gedeeltelijk op kantoor (ongeveer 40 % van de tijd) door middel van een elektronisch registratiesysteem dat in de toekomst nog zal uitgebreid worden.

Je moet in staat zijn dit elektronisch registratiesysteem via steekproeven te controleren om na te gaan of de automatisch opgenomen parameters met de werkelijkheid overeenstemmen. Als schakel en als ondersteuning tussen de werkvloer en de leidend ingenieur en de conducteur van de werken voer je samen met je collega’s toezichters de controles op de werken uit.

Je werkt in een ploegensysteem van 6 weken bestaande uit :

 • 14 shiften van 13 u in de volgende volgorde: een dagshift van 13u gevolgd door 24 u vrijaf, een nachtshift van 13u gevolgd door 3 dagen recuperatie.

Tijdens deze shiften voer je controles uit ofwel ter plaatse op de schepen, ofwel vanuit kantoor

 • 1 reserveweek op kantoor in dagdienst (8 uur)

Dit ploegensysteem kan wijzigen in functie van toekomstige noden van de controles.

Jouw profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt een bachelorsdiploma.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B

 

  Je technische competenties                                                   

 •  Je werkt vlot met cijfers en meest courante software tools (word, excel,…)
 • Je hebt basiskennis van fysica (hydraulica, elektriciteit, elektronica), aardrijkskunde (getijden, zee en rivieren, cartografie, e.d.) en wiskunde
 • Na een opleiding in de afdeling Maritieme Toegang dien je te beschikken over een grondige theoretische en praktische kennis m.b.t. onderstaande domeinen:
  • Rivierkunde en hydraulica, getijden, stromingen, vaargeulen, drempels en zandbanken van de Noordzee, de Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde
  • Baggertechnieken, baggervaartuigen en hun toepassingsgebied, aard van gebaggerde materialen (zand, slib, grind)
  • Topografie, plaatsbepaling op de rivier

 Indien je al een basiskennis hebt hieromtrent, dan is dat een extra troef

 Bijkomende verwachtingen

 •  Je bent ertegen bestand om een bepaalde duur “in weer en wind” te werken
 • Je hebt geen last van “zeeziekte”
 • Je hebt geen hoogtevrees
 • Je kan zwemmen
 • Je bent bereid te werken in een ploegensysteem
 • Je bent bereid tot permanente bijscholing en zelfstudie, gelet op de snelle en voortdurende evolutie van de technologie

 

 

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract onbepaalde duur – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – een aantrekkelijke vakantieregeling – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering - ...

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 8 april 2018 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatielink die je kan terugvinden bij het online vacaturebericht.

 

 

 

Meer weten

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Yi-Bin Shan - Celhoofd Maritieme Werken

 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met Michiel Smekens - Selectieverantwoordelijke

 

Meer informatie over de functie vind je in de uitgebreide functiebeschrijving in bijlage.