Wij zoeken voortdurend

Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

jurist

Solliciteer
 • afdeling: Organisatie
 • organisatie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • regio: Brussel - standplaats: Brussel
 • referentie: DMOW00176


Onze organisatie

 De functie van jurist situeert zich binnen de cluster Juridische Zaken van de afdeling Organisatie van het departement. Binnen deze afdeling worden alle ondersteunende functies binnen het ministerie MOW samengebracht. Binnen het juridische domein neemt deze dienst in het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken de rol op van raadsman in het dagelijkse rechtsverkeer. In die hoedanigheid ondersteunt zij de functioneel bevoegde minister(s), het departement en de agentschappen bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering zowel inzake mobiliteit en verkeersveiligheid als inzake, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur. Over deze beleidsthema’s worden haar allerhande adviesvragen voorgelegd, wordt zij betrokken bij de aanmaak of wijziging van regelgeving en begeleidt zij gerechtelijke procedures voor de diverse rechtscolleges.

Samen met heel het team van de juridische dienst (juristen, schaderegelaars en administratieve medewerkers) werk je mee aan de realisatie van de doelstellingen. Dit impliceert onder andere: op een juridisch correcte, doeltreffende en pragmatische manier inspelen op een breed scala van zeer diverse juridische vragen en problemen.

 

Jouw takenpakket

Je verleent vanuit je expertise en binnen de bevoegdheden van het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken juridische adviezen en ondersteuning aan de diverse afdelingen binnen het departement, aan het kabinet van de minister van mobiliteit en openbare werken en allerhande externe klanten. Dit houdt onder andere in:

 • het verstrekken van casuïstieke adviezen ;
 • het beantwoorden van parlementaire vragen;
 • het geven van interpretatieve adviezen over de juiste toepassing en interpretatie van regelgeving;
 • het bieden van juridische ondersteuning bij Europese dossiers (omzetting richtlijnen, ontwikkeling Vlaamse standpunt, …);
 • het bijwonen van themavergaderingen en werkgroepen;
 • het leveren van juridische ondersteuning bij regelgevende initiatieven (decreten, besluiten Vlaamse Regering, ministeriële besluiten).

Je zal binnen de cluster Juridische Zaken hoofdzakelijk werkzaam zijn rond de thema’s Verkeer en Vervoer, met voornaamste focus op de geregionaliseerde aspecten van het transportrecht en de verkeersreglementering.

Daarnaast word je ook mee ingeschakeld in diverse geschillen– en aansprakelijkheidsdossiers (bv.

beoordeling schadeclaims en andere betwistingen, onderhandelingen met tegenpartijen, opvolging

procedures, aansturing advocaten…). 

Tijdens het uitvoeren van je taken kom je vanzelfsprekend ook in aanraking met andere materies en rechtstakken (o.a. grondwettelijk en administratief recht).

Jouw profiel
 • Je hebt een diploma van licentiaat of master in de rechten
 • Je bent  voldoende  vertrouwd  met  juridische  aspecten kenmerkend voor vervoers- en mobiliteitskwesties (verkeers-en transportrecht, administratief recht, …) en beschikt over een gedegen kennis van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.
 • je hebt ervaring (of bent bereid die snel op te bouwen) voor wat betreft hogervermelde materies, in:
  • het verrichten van studie- en opzoekingswerk;
  • het geven van juridisch advies;
  • het bieden van juridische ondersteuning
 • je combineert een hoge reactiesnelheid met juridische precisie. Verschillende dossiers vereisen een snelle afhandeling;
 • je onderhoudt je technisch-juridische kennis, meer bepaald in de domeinen die rechtstreeks in verband staan met je werkveld;
 • je kan vlot omgaan met verschillende PC-toepassingen (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, …)
Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract onbepaalde duur – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – een aantrekkelijke vakantieregeling – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering - ...

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 24 juni 2018 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatieknop op deze pagina.

Meer weten

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met

Geert Decorte - Senior juridisch adviseur

 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met

Eline De Smet - selectieverantwoordelijke

Meer informatie over de functie vind je in de uitgebreide functiebeschrijving in bijlage.