Wij zoeken voortdurend

Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

regiomanager vervoersregio Mechelen

Solliciteer
  • afdeling: Wegen en Verkeer Antwerpen
  • organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer
  • regio: Antwerpen - standplaats: Antwerpen
  • referentie: AWV00427


Onze organisatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7700 km fietspaden.

De afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen is verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden en beheren van de gewestwegen en autosnelwegen in de provincie Antwerpen en de wegtunnels in heel Vlaanderen.

Binnen deze wegenafdeling situeren zich de vervoersregio’s Mechelen, Antwerpen en Kempen. Een vervoersregio heeft een (of twee) (centrum)stad als kern, met daarrond een 'invloedsgebied' van gemeenten. De vervoersregio’s geven de kans aan de lokale besturen om samen met De Lijn, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, NMBS, de MAV's (mobiliteitscentrale aangepast vervoer) en Infrabel het mobiliteitsbeleid mee in te kleuren.

Jouw takenpakket

Binnen de vervoerregio Mechelen (en het zuidelijke deel van regio Kempen, dat je in ondersteuning van de regiomanager van regio Kempen voor je rekening neemt) ben je het aanspreekpunt voor externe stakeholders en vertegenwoordig je AWV.

Gelet op je positie/kennis van de regio, word je betrokken bij het uitwerken van de prioriteiten en de prioriteitstelling van de investeringsprogramma’s, samen met de directeur investeringen. Je waakt erover dat de visie/wensen/verwachtingen van de stakeholders meegenomen worden bij het uitwerken van het programma.

Als regiomanager ben je verantwoordelijk voor het voor- en natraject van een project. Je doet de opmaak van de probleemanalyse, het variantenonderzoek en de projectdefinitie in nauw overleg met alle betrokkenen, in de eerste plaats de gemeenten. Daarna wordt het project overgedragen aan de projectmanager die het volledige eigenaarschap opneemt en alle projectgerelateerde taken opneemt. Als regiomanager ben je ook verantwoordelijk op het einde van het traject nadat het project is uitgevoerd, om te antwoorden op de vraag of de oorspronkelijke probleemstelling daadwerkelijk is opgelost.

Vanuit je holistische kijk op de regio zal je de coördinatie op tactisch niveau tussen de verschillende werkzaamheden (zowel investerings- als onderhoudswerken van het agentschap) opnemen. Je zal op de hoogte zijn van de verschillende werken en kunnen aangeven of bepaalde werken nu kunnen worden uitgevoerd of beter worden samengenomen met werken die later gepland staan.

De regiomanager is verantwoordelijk voor een goede coördinatie en opvolging van alle investerings- en onderhoudswerken binnen de regio. De regiomanager neemt als het ware de rol op van “minder hinder” coördinator op tactisch niveau. Op strategisch niveau ligt de verantwoordelijkheid bij de directeurs (opmaak programma’s, planning op langere termijn, …).

Jouw profiel
  • Je beschikt over een masterdiploma en hebt een sterke affiniteit met verkeer en mobiliteit
  • Je hebt bij voorkeur minstens 2 jaar ervaring in het onderhouden van klantencontacten en het samenwerken met belanghebbenden (nutsmaatschappijen, gemeentes, …) in het kader van infrastructuurprojecten
  • Je hebt bij voorkeur kennis van de technische, verkeerskundige en administratief/juridische voorschriften en regelgeving, gangbaar voor de wegenbouw in het Vlaamse Gewest (Standaardbestek 250, wetgeving op overheidsopdrachten, vergunningen, ….)
  • Als regiomanager kan je ingeschakeld worden in de permanente wachtdienst (volgens beurtrol). Tijdens deze wachtdienst ben je telefonisch bereikbaar voor dringende oproepen met betrekking tot de winterdienst of calamiteiten.
Ons aanbod

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer werk je mee aan de mobiliteit en verkeersveiligheid in Vlaanderen. Je maakt deel uit van een organisatie die resultaatsgerichtheid weet te combineren met een menselijke werkomgeving. Naast het meewerken aan tal van boeiende projecten krijg je een mooi en competitief loon aangevuld met o.a. 35 vrij te kiezen vakantiedagen en vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar en de mogelijkheid tot telewerk.

Je bruto aanvangssalaris bedraagt minimaal € 3.141,81 (salarisschaal A111) en relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden. Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website www.werkenvoorvlaanderen.be.

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 29 juli 2018 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatieknop op deze pagina.

Meer weten

Meer info over het Agentschap Wegen en Verkeer vind je op www.wegenenverkeer.be

Meer info over de functie vind je in de functiebeschrijving in bijlage.

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Eva Van den Bossche, Afdelingshoofd Wegen en Verkeer Antwerpen

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met Eline De Smet, selectieverantwoordelijke