Wij zoeken voortdurend

Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

verkeerskundige veiligheid

Solliciteer
 • afdeling: Expertise Verkeer en Telematica
 • organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer
 • regio: Brussel - standplaats: Brussel
 • referentie: AWV00512


Onze organisatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7700 km fietspaden. Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor het aanleggen, onderhouden en beheren van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Het Agentschap is ook bevoegd voor de veiligheid en het comfort van de weggebruikers.

De functie van verkeerskundige veiligheid situeert zich binnen de afdeling Expertise, Verkeer en Telematica (EVT) van het Agentschap Wegen en Verkeer. De afdeling wil een toonaangevend kenniscentrum zijn op het vlak van verkeerskunde, elektromechanica en telematica. Voor deze kennisgebieden ondersteunt zij mee het beleid, bouwt zij expertise op en stelt zij deze expertise ter beschikking van zowel interne als externe klanten. 

Meer informatie over het agentschap is te vinden via de website www.wegenenverkeer.be

Jouw takenpakket
 • Je coördineert alle aspecten van verkeersveiligheid binnen de afdeling Expertise, Verkeer en Telematica (EVT) en werkt hiervoor samen met alle secties binnen de afdeling en het agentschap en de collega’s van het departement MOW.
 • Je volgt de evoluties op het vlak van verkeersveiligheid op aan de hand van vakliteratuur, door deelname aan symposia, studiedagen en overlegmomenten met interne en externe collega’s.
 • Je maakt studies op betreffende verkeersveiligheid, verzamelt gegevens over alle verwante thema’s, verwerkt deze tot statistieken en voorstellen tot strategieën.
 • Je stelt je kennis ter beschikking van het agentschap en het beleid door het verzorgen van maatopleidingen, het uitwerken en verspreiden van typesituaties en het beantwoorden van vragen van externen en de opmaak van rapporten (bvb. fietspadenrapport, IIR-rapport, …).
 • Je coördineert de dienstorders, vademecums en werkboeken die de het team veiligheid en ontwerp en de afdeling EVT (mee) opmaakt inzake verkeersveiligheid en wegontwerp.
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en opvolgen van de wetgeving inzake verkeersveiligheidsaudits, verkeersveiligheidsinspecties en verkeersveiligheidseffectbeoordelingen binnen het Agentschap Wegen en Verkeer (Europese richtlijn 2008/96). Je voert zelf veiligheidsstudies uit hieromtrent en stelt procedures en documenten op om deze wetgeving uit te voeren binnen het agentschap.
 • Je hebt aandacht voor de raakvlakken tussen de eisen in het kader van de Europese Richtlijn 2008/96 inzake het beheer van de verkeersveiligheid van de weginfrastructuur en de gerelateerde eisen van de Europese Richtlijn 2004/54 inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels.
 • Je voert veiligheidsstudies uit hieromtrent en vanuit een integrale (tunnel)veiligheidsbenadering ondersteun je met jouw kennis en advies bij het verkeersveilig ontwerpen en beheren van weginfrastructuur en tunnels. 
 • Je bedenkt nieuwe concepten of je werkt deze uit zodat de overheid op een innovatieve en toekomstgerichte manier kan werken of inspelen op nieuwe maatschappelijke uitdagingen of ontwikkelingen.
Jouw profiel
 • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in een verkeerskundige richting.
 • Je bent bereid om kennis te verwerven met de bouwkundige constructie, de (tunnel)technische installaties en de veiligheidsaspecten van (tunnel)ontwerp en exploitatie.
 • Je beschikt over de nodige kennis of ben bereid om deze op korte termijn te verwerven om technische verslagen (risicoanalyses, berekeningen, uitgevoerde studies…) te analyseren en hieruit de nodige voorstellen tot verbetering van de veiligheid te formuleren.
 • Je kent de regelgeving of bent bereid om je hierin in te werken inzake het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur en de regelgeving inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels.
 • Je kan technische documenten in het Engels en Frans lezen en je kan vlot communiceren in het Engels.
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor of affiniteit met verkeer, verkeersveiligheid en mobiliteit.
 • Je volgde al een opleiding tot verkeersveiligheidsauditor of bent bereid om deze te volgen in het eerste jaar.
Ons aanbod

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer werk je mee aan de mobiliteit en verkeersveiligheid in Vlaanderen. Je maakt deel uit van een organisatie die resultaatsgerichtheid weet te combineren met een menselijke werkomgeving. Naast het meewerken aan tal van boeiende projecten krijg je een mooi en competitief loon aangevuld met o.a. 35 vrij te kiezen vakantiedagen, vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerk,…

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 5 november 2018 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatieknop op deze pagina.

Meer weten

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met

 Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met

Meer info over de functie vind je in de uitgebreide functiebeschrijving als bijlage.