Beleidsafdelingen

De afdeling Algemeen Beleid bereidt het algemene investeringsbeleid voor en ondersteunt actief de coördinatie binnen het eigen beleidsdomein en de afstemming met andere beleidsdomeinen.

De afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid bereidt het mobiliteitsbeleid voor op het gebied van het goederen- en personenvervoer en de verkeersveiligheid.

De afdeling Haven- en Waterbeleid plant het havenbeleid en de langetermijnvisie voor de Schelde, en werkt aan het integraal waterbeleid en het scheepvaartbeleid, zowel in regionale als internationale context. Dat omvat onder meer ook het beleid van de havens en de maritieme toegang, het nautisch beleid en de regelgeving errond en het binnenvaartbeleid.

De afdeling Luchthavenbeleid staat in voor de voorbereiding en evaluatie van het luchthavenbeleid van de Vlaamse Regering.

De Stafdienst ondersteunt de secretaris-generaal bij de coördinatie en de communicatie van het Departement MOW.

Bij welke afdeling pas jij?

Meer info: mow.vlaanderen.be