Management ondersteunende diensten

De afdeling Boekhouding en Begroting levert aan het management van het Departement en de IVA’s ondersteunende diensten voor de boekhouding, begrotingsopmaak en -opvolging.

De afdeling Juridische Dienstverlening levert aan het management en de individuele personeelsleden van het Departement en de IVA’s ondersteunende juridische diensten en adviezen voor de opmaak en de interpretatie van regelgeving, procesbegeleiding en rechtsbijstand.

De afdeling Personeel en Logistiek ondersteunt het management en de individuele personeelsleden van het Departement en de intern verzelfstandigde agentschappen in het voeren van een effectief personeelsbeleid en facility management.

Bij welke afdeling pas jij?

Meer info: mow.vlaanderen.be