Scheepvaartbegeleiding

Scheepvaartbegeleiding begeleidt samen met Nederlandse collega’s vanaf de wal alle scheepvaart. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum is het eerste meldpunt voor ongevallen op zee. Onze hoofdopdracht is de scheepvaart veilig en vlot te laten verlopen naar en van de Vlaamse en Zeeuwse havens. Om dit te verzekeren, vangen we de scheepvaart vanaf de Frans-Belgische grens visueel, auditief en elektronisch op, via Vessel Traffic Services (VTS). Het verschil met de loodsen duiden we als volgt aan: 'The pilot controls the vessel, the VTS controls the space'. Bij ongevallen op zee speelt het Maritiem Reddings-en coordinatiecentrum (MRCC) in Oostende een cruciale rol.

Scheepvaartbegeleiding heeft volgende taken:

  • de scheepvaart vlot en veilig laten verlopen op de maritieme toegangswegen naar en van de Vlaamse zeehavens door het verlenen van Vessel Traffic Services (VTS)
  • beheer en exploitatie van de Schelderadarketen (SRK)
  • het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) met Nederland realiseren
  • reddings- en sleepactiviteiten op zee ondersteunen en coördineren als SAR-autoriteit (Search And Rescue) vanuit het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) Oostende
  • informatie en de nodige apparatuur beschikbaar stellen aan de loodsdiensten om loodsen doelmatig in te zetten voor het geven van Loodsen Op Afstand (LOA)
  • beheren en opvolgen van de overeenkomsten tussen het Vlaams Gewest en de vier Vlaamse havenkapiteinsdiensten in het kader van het Havendecreet
  • de infrastructuur onder beheer van de afdeling Scheepvaartbegeleiding omvat een veelheid aan gebouwen en technische apparatuur ter ondersteuning van de verkeersbegeleiding (VTS, Vessel Traffic Services) op zee en de aanloopgebieden van de Schelde, of de havengebieden
  • administratieve ondersteuning