Getuigenis - Marjan

Marjan: werfcontroleur

Marjan Van Acker werkt als werfcontroleur bij de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, district Eeklo. Een veelzijdige job, waarin ze  als vrouw haar ‘mannetje’ moet staan.

 

 

Divers takenpakket

“Mijn dag ziet er elke dag anders uit. Mijn functie als werfcontroleur houdt hoofdzakelijk het toezicht op de werven in, zoals bijvoorbeeld de controle van de gebruikte materialen, het opmeten van de hoeveelheden,  het uitvoeren van proeven,  het nagaan of het bestek gevolgd wordt, de controle  van de werf- en omleidingsignalisatie… Maar daarnaast leg ik ook de nodige contacten met de nutsmaatschappijen, gemeenten, en doe ik heel wat papier - en rekenwerk, zoals technische fiches opvragen en goedkeuren, proefresultaten analyseren, vorderingsstaten controleren, … Nog een andere taak is coördinator bij de winterdienst. Ik neem dan contact op met de strooidiensten en de collega’s die moeten rondrijden om te controleren of er wel degelijk gestrooid wordt. Als coördinator moet je alles bijhouden op de pc, onder andere het zoutverbruik, de strooibeurten, de calamiteiten die gebeuren met eventuele strooidiensten, de politie die eventueel een interventie vraagt, …

Geen standaarduren

Mijn job  is niet altijd een 9 to 5-job. “Ingeval van winterdienst, kan het wel gebeuren dat je een dubbele shift moet doen want tijdens de winter is er meestal nog activiteit op werven. Je kunt de werf niet achterlaten, hé. Sommige grote investeringswerken die snel opengesteld moeten worden voor het verkeer zijn uit te voeren in kalenderdagen waardoor een 24u-regime voorgeschreven wordt in het bestek. Zoiets kruipt wel wat in de kleren, maar de overuren zijn achteraf wel mooi meegenomen.”

In openlucht

Marjan werkt sinds 1 maart 2001 als werfcontroleur en dat doet ze nog steeds met plezier. “Ik werkte voordien in een studiebureau maar toen ik verhuisde, ging  ik op zoek naar een andere functie. Ik deed mee aan een examen bij Selor voor de Vlaamse overheid, ik slaagde en kon vrijwel meteen beginnen als werfcontroleur. En ik ben er nog steeds… dus het zal hier vrij goed zijn. Wat me het meest aanspreekt, is het ‘buiten zijn’ en het feit dat elke werf een nieuwe uitdaging is. Een hele dag aan een bureau werken, zou niet aan mij besteed zijn. Een ander pluspunt is dat werken bij de overheid tal van voordelen biedt, bijvoorbeeld op vlak van vakantieregeling.,…  .”

Samenwerking

“Alles wat op een werf gebeurt, is interessant: de mensen waarmee je omgaat, de job zelf.  Je moet probleemoplossend en heel zelfstandig kunnen werken alsook continu proactief zijn. De goede samenwerking met de collega’s  en met de andere diensten binnen AWV, zoals onder andere de afdeling Wegenbouwkunde, EM (de afdeling Electromechanica), EVT (de afdeling Expertise, Verkeer en Telematica), de cel Mobiliteit …” is mee bepalend voor de kwaliteit en de goede uitvoering van  de werken.