Wij zoeken voortdurend

Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

technisch expert homologatie

Solliciteer
 • afdeling: Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
 • organisatie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • regio: Brussel - standplaats: Brussel
 • referentie: DMOW00265


Onze organisatie

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in Vlaanderen. Het realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur.

De functie van technisch expert homologatie situeert zich binnen de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid van het departement.  Deze afdeling zet de eigen expertise en middelen op het vlak van verkeersveiligheid in om Vlaanderen verkeersveiliger te maken in samenwerking met de externe partners binnen het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Ze focust op concrete projecten met een positieve impact op de verkeersveiligheid en kadert die binnen een langetermijnvisie. Hiervoor volgt ze nieuwe trends en ontwikkelingen op en is ze actief betrokken bij onderzoek. Tevens evalueert deze afdeling de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid (Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen) en formuleert aanbevelingen voor bijsturing.  De afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid bestaat uit de teams verkeersveiligheidsbeleid, homologatie en technische keuring, rijopleiding en vakbekwaamheid en ADR.

Je komt terecht in het team Homologatie en Technische Keuring. De kerntaken van dit team zijn:

 • het afleveren van internationale en nationale goedkeuringen voor types voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden
 • het afleveren van goedkeuringen voor individuele voertuigen, zowel nieuw als reeds in dienst gesteld
 • het administratief beheer van en toezicht op de erkende organismen voor technische controle van voertuigen 
Jouw takenpakket

Als technisch expert homologatie behandel je verschillende types goedkeuringsaanvragen en onderzoek je of de aanvragen voldoen aan de technisch/reglementaire bepalingen teneinde ervoor te zorgen dat voertuigen, hun onderdelen en technische eenheden die op de markt worden gebracht een hoog niveau van veiligheid en milieubescherming bieden.

In voorkomend geval kan je ook ingeschakeld worden voor het auditeren van fabrikanten en technische diensten (onder begeleiding).

Je belangrijkste resultaatgebieden zijn:

 • Behandeling van goedkeuringsaanvragen
  Het controleren van voertuigen en hun onderdelen met het oog op het afleveren van een goedkeuringscertificaat. Dit gebeurt op basis van verslagen van erkende technische diensten en/of fabrikanten, zowel voor individuele voertuigen, (inter)nationale typegoedkeuringen, validatie-aanvragen, afwijkingen van bestaande goedkeuringen.
 • Uitvoeren van steekproeven bij automatische dossiers (Fastlane) en dossiers afkomstig van technische diensten
 • Informeren van de burger en/of instellingen
  Je bent aanspreekpunt voor fabrikanten, invoerders, federaties en burgers en verstrekt inlichtingen en advies over de goedkeuring van voertuigen.
 • Vergaderen, geven en volgen van opleidingen
  Je neemt actief deel aan het celoverleg, je leid nieuwe collega’s op, je vergadert met interne en externe klanten (bv met betrekking tot concrete dossiers, in het kader van update homologatiegids of in het kader van ITS)
 • Voortdurend ontwikkelen van de kennis van de wetgeving en zo verder expertise opbouwen
  Dit vereist opzoekingswerk in complexe en uitgebreide reglementering (EU-richtlijnen en verordeningen, reglementen van Genève, nationale regelgeving,…)
 • Aanvullende taken
  meewerken aan (nieuwe) procedures inzake erkenning technische diensten en uitvoeren van audits bij technische diensten (onder begeleiding), opvolging ITS, ondersteunende activiteiten zoals input m.b.t. update homologatiegids, up to date houden en aanpassen van formulieren en checklists.
Jouw profiel

Je hebt een technisch bachelordiploma bij voorkeur in één van de volgende richtingen: autotechnologie, elektromechanica, mechanica, toegepaste elektronica, logistieke technologie, …

Een relevante professionele ervaring in één of meerdere van de hieronder vermelde domeinen is niet vereist maar strekt tot aanbeveling:

 • technische inspectie van voertuigen
 • opstellen van homologatiedossiers van voertuigen
 • toepassen van de reglementering i.v.m. goedkeuring van voertuigen

Laatstejaarsstudenten (schooljaar 2018-2019) komen ook in aanmerking.

Je beschikt over technische kennis van voertuigen en elektromechanica.

Je bent in staat om technische reglementering omtrent de materie te lezen, te begrijpen en te gebruiken.

Je kan je zowel mondeling als schriftelijk vlot en duidelijk uitdrukken.

Je hebt een basiskennis van het Frans en het Engels.

Je beschikt over een basiskennis informatica (tekstverwerking, spreadsheet, webbrowsers, email…).

 

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract onbepaalde duur – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – 35 dagen verlof en vrijaf tussen Kerst en nieuwjaar – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering - glijdende werkuren - mogelijkheid tot telewerk

Je bruto aanvangssalaris bedraagt minimaal € 2372,59 (0 jaar ervaring - salarisschaal B111) en relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden.

Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website www.werkenvoorvlaanderen.be.

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 19 juni 2019 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatieknop die je kan terugvinden op deze pagina.

 

Meer weten

Meer informatie kan je terugvinden in de uitgebreide functiebeschrijving die als bijlage is opgenomen.

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met

Ronny Verhelst

Celcoördinator Homologatie en Technische Keuring

Tel: 02/553 77 03

E-mail: ronny.verhelst@mow.vlaanderen.be

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met

Carla Piens

Intern consultant HRM – selectiedeskundige, afdeling Organisatie

Tel. : 02 553 72 53

E-mail: carla.piens@mow.vlaanderen.be