Wij zoeken voortdurend

Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

verkeerskundige adviseur (ingenieur)

Solliciteer
 • afdeling: Verkeerscentrum
 • organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer
 • regio: Antwerpen - standplaats: Antwerpen
 • referentie: req687


Onze organisatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert ongeveer 7000 km gewest– en autosnelwegen en ruim 7700 km fietspaden. AWV staat in voor het aanleggen, onderhouden en beheren van de Vlaamse gewest– en autosnelwegen. Het Agentschap is ook bevoegd voor de veiligheid en het comfort van de weggebruikers.

Jouw takenpakket

Als Verkeerskundig adviseur zorg je door studie en advies voor een onderbouwd kader ten dienste van het operationeel verkeersmanagement, de wegbeheerders en het beleid en werk je mee aan de realisatie en implementatie ervan door het opnemen van éé;n of meerdere van volgende activiteiten:

 • het analyseren en interpreteren van verkeer gerelateerde data en duiden van trends en evoluties in het verkeersverloop;
 • het analyseren en evalueren van de bestaande verkeersorganisatie, het uitvoeren van knelpuntanalyses in de verkeersdoorstroming en –veiligheid en het formuleren van  voorstellen ter verbetering in deze domeinen;
 • het ontwikkelen en evalueren van verkeerskundige regelstrategieën en algoritmes;
 • het onderzoeken van de bijdrage van intelligente transportsystemen en –diensten aan een toekomstgericht dynamisch verkeersmanagement.

Als Verkeerskundig adviseur werk je veelal in projectverband mee aan het uitwerken van functionele analyses  en begeleid je, vanuit je gespecialiseerde verkeerskundige kennis, de ontwikkeling van nieuwe of uitbreiding van bestaande systemen en diensten.

 

Eén van de actuele werkgebieden is de automatische aansturing van de rijstrooksignalisatieborden RSS. Het aansturingsprogramma hiervan is aan vernieuwing toe en we willen van de gelegenheid gebruik maken om tevens de aansturingsalgoritmes op basis van real-time data aan een grondige revisie te onderwerpen, en tevens ook met een kritische blik de gehanteerde beeldtaal naar de weggebruiker en bijbehorende logica door te lichten.  Daarnaast zijn we recent toegetreden tot een proefproject waarin SRTI–data (Safety Related Traffic Information) welke rechtstreeks uit voertuigen komt ter beschikking wordt gesteld.  Hier dient onderzocht te worden of en in welke mate deze kan bijdragen aan real–time verkeerstoepassingen.

Jouw profiel

Je beschikt over een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen.  

Relevante werkervaring inzake verkeersregelalgoritmes of andere verkeerskundige systemen is een pluspunt evenals ervaring met het opzetten van toegepast onderzoeksprojecten rond het thema verkeersbeheer en mobiliteit.

Je bent wiskundig onderlegd en hebt een passie voor cijfers en berekeningen.

Je hebt affiniteit met ICT– en databanktechnieken.

Je hebt kennis van de verkeersstroomtheorie, verkeerskundige data en data–analysetechnieken

Je hebt kennis van de regelgeving over overheidsopdrachten of je bent bereid je hierin in te werken.

Je kunt efficiënt werken met ICT: MS Office, gebruik van databanken, gebruik van BI–tools.

Je hebt duidelijke interesse in het thema mobiliteit.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract onbepaalde duur – ruime opleidings– en ontplooiingskansen – 35 dagen verlof en vrijaf tussen Kerst en nieuwjaar – gratis woon –werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering – glijdende werkuren – mogelijkheid tot telewerk 

Je bruto aanvangssalaris bedraagt minimaal € 3.738,11 (0 jaar ervaring – salarisschaal A121) en relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden. 

Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website www.werkenvoorvlaanderen.be.

Meer weten

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Patrick Deknudt, verkeerskundig adviseur – teamhoofd DVM

 • Tel. 03 224 96 12 (of 03 224 96 00)
 • E-mail: patrick.deknudt@mow.vlaanderen.be

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met Yasmine Bauters, intern consultant HRM – selectiedeskundige, afdeling Organisatie 

 • Tel. : 02 553 72 63
 • E-mail: yasmine.bauters@mow.vlaanderen.be