Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

Numeriek modelleur Schelde en kust

 • organisatie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • regio: Antwerpen
 • standplaats: Antwerpen
 • referentie: wl1
 • solliciteren tot en met: 27-10-20


Beschrijving

Het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics is een verzelfstandigd agentschap binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. Het treedt op als tussenpersoon tussen de haven- en watertransport gerelateerde afdelingen van het departement aan de ene kant en de Belgische en buitenlandse overheidsdiensten en particuliere bedrijven aan de andere kant. Dit alles om de kennis en de ervaring in de openbare sector beschikbaar te stellen voor derde partijen.

Je takenpakket

Je specialiseert je in meerdimensionale numerieke modellen van hydraulica en sedimentdynamica estuariene gebieden en kustzones. Verschillende opdrachten zijn:

 • kalibreren en valideren van modellen door vergelijking met meetgegevens.
 • beheer, onderhoud en verbetering van de operationele modellen
 • scenarioberekeningen op basis van natuurlijke ontwikkelingen zoals zeespiegelstijging en menselijke ingrepen zoals verruimings- of natuurherstelwerken
 • onderzoeken en implementeren van nieuwe modelontwikkelingen in bestaande open source model software
 • onderzoek van nieuwe toepassingen waarbij met groter detail wordt gemodelleerd
De dagtaak bestaat uit:
 • uitvoering van simulaties, scenario-berekeningen met bestaande numerieke modellen
 • onderzoek ter verbetering en ontwikkeling van nieuwe modellen en software
 • beheer en onderhoud van het modelinstrumentarium
 • communicatie met klanten en interne en externe collega's en onderzoekers
 • actieve participatie in het managen van het zelfsturende team
Het werkterrein zijn primair de aan getij onderhevige gebieden in het Schelde-estuarium en de Belgische kust. Je documenteert je onderzoek in rapporten, tussentijdse memo's, en duidt de onderzoeksresultaten onder de vorm van presentaties aan klanten, collega's, op studiedagen en congressen.

Je profiel

Op datum indiensttreding voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

Je diploma en werkervaring

 • master in de toegepaste wetenschappen (ingenieursstudies, techniek)
 • minimum 5 jaar werkervaring als numeriek modelleur van hydrodynamica en/of sedimentdynamica in estuaria of kustzones

Je technische competenties

 • gespecialiseerde kennis van numeriek modelleren van stromingen, waterstanden, sedimenttransport (zand, slib)
 • gedegen kennis van de processen die de stromingen, waterstanden, sedimenten (zand, slib) aandrijven in het Schelde-estuarium en in de Belgische kustzone
 • terreinkennis van het Schelde-estuarium en Belgische kust
 • kennis van modelleringssoftware zoals Delft3d, Telemac, of soortgelijke softwarepakketten
 • kennis van analyse-software zoals Matlab, R, of soortgelijke softwarepakketten
 • ervaring in programmeren in fortran, C++, Matlab, R of soortgelijke
 • schriftelijke rapportages kunnen maken, in het Nederlands en in het Engels
 • ervaring in het publiceren in Engelstalige peer-reviewed vakliteratuur

Ons aanbod

 • De functie is aantrekkelijk wegens de variatie aan opdrachten en de vele contacten binnen en buiten de afdeling
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden inzake vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen: zo bieden wij je 35 dagen verlof per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis alsook je hospitalisatieverzekering.
 • Je wordt aangeworven in de graad van ingenieur (rang A1) met de bijhorende salarisschaal, in functie van het hoogst behaalde diploma van respectievelijk master in de exacte wetenschappen of een master in de toegepaste wetenschappen.
 • Je minimum aanvangssalaris is 4.248,04 EUR (bruto maandsalaris, 5 jaar nuttige ervaring, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. (meer info via: http://www.werkenvoorvlaanderen.be/ salarissimulator)
 • De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.
 • Contract van onbepaalde duur
 • Onmiddellijke in dienst treding

Meer weten?

Voor extra informatie kun je contact opnemen met :

 • Lieve Van de Water, coördinator IW&C, Waterbouwkundig Laboratorium
 • T 03 224 61 66
 • M 0477 58 13 37
 • lieve.vandewater@mow.vlaanderen.be

Selectieprocedure

Solliciteren kan tot en met 28/10/2020 door middel van het doorsturen van je motivatie en CV naar : IkWilWerkenBijHetWL@mow.vlaanderen.be

Na een CV-screening, zullen de weerhouden kandidaten uitgenodigd worden om een case uit te werken en deze toe te lichten tijden het sollicitatiegesprek, dat zal plaatsvinden op maandag 9 november. Er wordt een werfreserve aangelegd van de geschikte kandidaten. Deze reserve is 2 jaar geldig.

Extra documenten

Functieomschrijving