Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

Verkeerskundige verkeersveiligheid

Solliciteer
 • organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer
 • regio: Brussel
 • standplaats: Brussel
 • referentie: req4783
 • solliciteren tot en met: 07-12-21


Beschrijving

Als verkeerskundige verkeersveiligheid kom je terecht binnen het team Veiligheid en ontwerp van de afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica. Je coördineert alle aspecten van verkeersveiligheid binnen de afdeling en werkt daarvoor samen met alle secties binnen de afdeling en het agentschap en de collega’s van het Departement MOW.

Meer bepaald bestaat je takenpakket uit onderstaande deeltaken:

 • Je volgt de evoluties op het vlak van verkeersveiligheid op aan de hand van vakliteratuur, door deelname aan symposia, studiedagen en overlegmomenten met interne en externe collega’s.
  Je maakt studies op betreffende verkeersveiligheid, verzamelt gegevens over alle verwante thema’s, verwerkt deze tot statistieken en voorstellen tot strategieën. 
 • Je stelt je kennis ter beschikking van het Agentschap en het beleid door het verzorgen van maatopleidingen, het uitwerken en verspreiden van typesituaties en het beantwoorden van vragen van externen en de opmaak van rapporten (bv. fietspadenrapport, IIR-rapport, …).
 • Je coördineert de dienstorders, vademecums en werkboeken die het team Veiligheid en ontwerp en de afdeling VWT (mee) opmaakt inzake verkeersveiligheid en wegontwerp.
 • Je coördineert de taken rond F.A.S.T. (= Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst) met het oog op het bereiken van een uniforme werking in Vlaanderen. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en opvolgen van de wetgeving inzake verkeersveiligheidsaudits, verkeersveiligheidsinspecties en verkeersveiligheidseffectbeoordelingen binnen het Agentschap Wegen en Verkeer (Europese richtlijn 2008/96). Je voert zelf veiligheidsstudies uit hieromtrent en stelt procedures en documenten op om deze wetgeving uit te voeren binnen het agentschap.
 • Je hebt aandacht voor de raakvlakken tussen de eisen in het kader van de Europese Richtlijn 2008/96 inzake het beheer van de verkeersveiligheid van de weginfrastructuur en de gerelateerde eisen van de Europese Richtlijn 2004/54 inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels.
  Je voert veiligheidsstudies uit hieromtrent en vanuit een integrale (tunnel)veiligheidsbenadering ondersteun je met jouw kennis en advies bij het verkeersveilig ontwerpen en beheren van weginfrastructuur en tunnels.
 • Je bedenkt nieuwe concepten of je werkt deze uit zodat de overheid op een innovatieve en toekomstgerichte manier kan werken of inspelen op nieuwe maatschappelijke uitdagingen of ontwikkelingen.

Profiel

 • Je ben in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in verkeerskunde.
 • Je kan goed overweg met de courante informaticapakketten (MS Office, Google, …).
 • Je bent vertrouwd met de bouwkundige constructie, de (tunnel)technische installaties en de veiligheidsaspecten van (tunnel)ontwerp en exploitatie of je bent bereid om je hier verder in te verdiepen.
 • Je beschikt over de nodige kennis om technische verslagen (risicoanalyses, berekeningen, uitgevoerde studies, …) te analyseren en hieruit de nodige voorstellen tot verbetering van de veiligheid te formuleren. 
 • Je hebt basiskennis van de regelgeving inzake het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur en de regelgeving inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels.
 • Je kan technische documenten in het Engels en Frans lezen en je kan vlot communiceren in het Engels.
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor of affiniteit met verkeer, verkeersveiligheid en mobiliteit.
 • Je volgde al een opleiding tot verkeersveiligheidsauditor of je bent bereid deze opleiding te volgen.

Aanbod

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer werk je mee aan de mobiliteit en verkeersveiligheid in Vlaanderen. Je maakt deel uit van een organisatie die resultaatsgerichtheid weet te combineren met een menselijke werkomgeving. Naast het meewerken aan tal van boeiende projecten krijg je een mooi en competitief loon aangevuld met o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, 35 vrij te kiezen vakantiedagen, vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar, glijdende werkuren en de mogelijkheid tot telewerk. Je bruto salaris bedraagt minimaal € 3.334,06 (0 jaar ervaring - salarisschaal A111) en relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden.

Selectieverantwoordelijke
 • naam: Yasmine Bauters
 • telefoon: 02 553 72 63
 • e-mail: yasmine.bauters@mow.vlaanderen.be