Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

onafhankelijke leden voor Raad van Bestuur LOM Vlaanderen

  • organisatie: LOM Vlaanderen
  • regio: Vlaanderen
  • standplaats: Brussel
  • referentie: LOM001
  • solliciteren tot en met: 01-12-21


Onze organisatie

De LOM Vlaanderen is een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (EVA) en behoort tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

De LOM Vlaanderen is een naamloze vennootschap van publiek recht, die werd opgericht in uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de commerciële uitbating van de luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen (het LOM-LEM decreet).

De LOM Vlaanderen voert de nodige investeringen uit met oog op de duurzame ontwikkeling, de instandhouding en het beheer van de luchthaveninfrastructuur op de luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge. De LOM Vlaanderen stelt deze luchthaveninfrastructuur ter beschikking aan de LEM Antwerpen respectievelijk de LEM Oostende-Brugge. De LEM´s zijn private entiteiten die instaan voor de commerciële exploitatie van de luchthavens. Hiertoe werd een concessieovereenkomst afgesloten op 19 juli 2013.

De LOM Vlaanderen wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur, en valt onder het toepassingsgebied van het Bestuursdecreet van 7 december 2018. Dit decreet legt de vereiste op dat minimaal één derde van het aantal stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur een onafhankelijke bestuurder is. In concreto betekent dit dat de LOM Vlaanderen op zoek is naar 3 onafhankelijke bestuurders voor haar Raad van Bestuur.

Jouw takenpakket

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met inachtneming van de beperkingen vermeld in het LOM-LEM decreet, het Decreet Bestuursdecreet, de statuten van de LOM Vlaanderen en het Wetboek van Vennootschappen.

De Raad van Bestuur delegeert het dagelijks bestuur van de vennootschap aan de gedelegeerd bestuurder.

Jouw profiel
  • Je hebt een juridische en/of economische achtergrond.
  • Ervaring als bestuurder is een meerwaarde, evenals deskundigheid in de luchtvaartsector of de planning/uitvoering van infrastructuurwerken.
  • Je geeft blijk van integriteit en toewijding.

Je kan je tijdens de kantooruren minstens zes halve dagen per jaar vrijmaken om te zetelen in de Raad van Bestuur.

Ons aanbod

De bestuurders krijgen een vergoeding, conform het BVR van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen, klasse IV.De benoeming gebeurt voor een hernieuwbare termijn van 5 jaar.

Hoe solliciteren

Heb je interesse in deze vacature, bezorg dan je CV en een begeleidende motivatiebrief aan de LOM Vlaanderen. Je doet dit bij voorkeur via e-mail en stuurt je sollicitatie naar wim.vanhalen@mow.vlaanderen.be.

Jouw kandidatuur moet ons bereiken uiterlijk op 1 december 2021.

We garanderen een discrete behandeling van je sollicitatie.

Meer weten

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Wim Van Halen via wim.vanhalen@mow.vlaanderen.be.