Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

Administrateur-generaal

Solliciteer
 • organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer
 • regio: Brussel
 • standplaats: Brussel
 • referentie: req4876
 • solliciteren tot en met: 24-01-22


Beschrijving

De essentiële taak van het Agentschap Wegen en Verkeer is te zorgen voor het beheer en onderhoud van de gewestwegen. Tevens staat het in voor het beheer van het verkeer en het vervoer over die wegen. Het agentschap levert daarnaast de nodige input voor het vormgeven van het mobiliteitsbeleid.

Bent u geboeid door mobiliteitsvraagstukken? Wil u graag uw steentje bijdragen aan het realiseren van een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen? Dan bent u de kandidaat die we zoeken.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure. 

Profiel

Aan de hand van het ingevulde sollicitatieformulier zal worden nagegaan of de kandidaten voldoen aan de formele deelnemingsvoorwaarden:

 1. Kandidaten dienen te beschikken over een diploma dat toegang geeft tot niveau A, zoals bepaald in Vlaamse overheidsdienst, met uitzondering van interne kandidaten die reeds tot het voormelde niveau A of gelijkgesteld niveau behoren.
 2. Leidinggevende ervaring van minstens 5 jaar, verworven in de laatste 10 jaar, of 10 jaar nuttige professionele ervaring.
 • Onder leidinggevende ervaring verstaan we gedurende 5 jaar beroepshalve en met een heldere visie een onderneming, entiteit of afdeling hiërarchisch aangestuurd hebben binnen een organisatie met een vergelijkbare complexiteit.
 • Onder nuttige beroepservaring verstaan we ontwikkelde deskundigheid, een netwerk, visieontwikkeling en gerealiseerde opdrachten binnen een bouwtechnische omgeving die sterke raakvlakken heeft met de mobiliteitssector.

Aanbod

- Een inhoudelijk boeiende en uitdagende job die maatschappelijk heel relevant is; - Een bezoldiging in de salarisschaal A311. Het brutojaarloon zal zich, afhankelijk van uw ervaring, situeren tussen 93.816 euro en 117.256 euro bruto per jaar, exclusief eindejaars- en vakantietoelage; mandaattoelage in functieklasse C van 13.420 euro op jaarbasis à 100%, plus bijkomende voordelen. Meer info vindt u op www.werkenvoorvlaanderen.be. - Een mandaatfunctie van zes jaar, maximaal tweemaal hernieuwbaar; - Voor interne kandidaten een statutaire benoeming en een tijdelijke aanwijzing in de betrokken mandaatfunctie; - Voor externe kandidaten vertaalt dit zich in een keuze tussen: o Een benoeming bij de diensten van de Vlaamse overheid en vervolgens een tijdelijke aanwijzing in de betrokken mandaatfunctie; o Een indienstneming met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Selectieverantwoordelijke
 • naam: Céline Cleenewerck
 • telefoon: 0499 94 44 42
 • e-mail: celine.cleenewerck@vlaanderen.be