Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

Burgerlijk ingenieur bouwkunde

 • organisatie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • regio: Brussel
 • standplaats: Brussel
 • referentie: req6824
 • solliciteren tot en met: 27-06-22


Beschrijving

Als burgerlijk ingenieur bouwkunde sta je in voor de het leveren van diensten (plannen, aanbestedingsontwerpen, probleemanalyses, controles en adviezen, conceptanalyses) voor bouw en renovatie van openbare bouwkundige infrastructuurwerken in Vlaanderen zoals bruggen, tunnels, sluizen, stuwen en kaaimuren.
Je staat eveneens in voor de controle en begeleiding van externe partners in al deze taken en activiteiten. Op die manier draag je bij tot het realiseren en in stand houden van een veilige en duurzame infrastructuur.

Op basis van de verwachtingen van de klant doe je voorstellen voor een zo doelmatig mogelijk ontwerp, zowel in uitvoering als in uitbating. In samenwerking met de tekenaars verzorg je overzichtelijke aanbestedingsplannen. Gebruikmakend van de aanwezige knowhow en de gangbare typeteksten, lever je aan de klant ook een prijsraming en de technische voorschriften voor de aanbesteding.

De burgerlijk ingenieur bouwkunde staat daarnaast in voor ondersteuning op gebied van stabiliteit en beheer van bestaande infrastructuur (evaluatie van herbestemming, evaluatie en probleemoplossing van schadegevallen, adviseren van inspecties, uitvoeren van bijzondere inspecties en adviseren van transporten van uitzonderlijk vervoer).

Tijdens de uitvoering wordt van jou tevens een adviserende rol verwacht bij het overleg tussen de klant en de aannemer en zijn leveranciers. Bovendien adviseer je tijdens het latere beheer de beherende afdeling aangaande gebreken en herstellingen van het kunstwerk en aangaande het overschrijden door zwaar uitzonderlijk vervoer.

Lees meer over het takenpakket, de organisatie en de selectieprocedure in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Profiel

 • Je hebt een master in de Ingenieurswetenschappen (bouwkunde of architectuur).
 • Relevante werkervaring in een soortgelijke functie is een pluspunt.
  Pas afgestudeerden komen ook in aanmerking.
 • Je hebt interesse voor het uitwerken en controleren van stabiliteitsstudies. Je wil je verdiepen in deze materie en een belangrijke rol spelen in het bouwen en het beheren van bruggen en tunnels.
 • Je bent geboeid in staal- en betonstructuren en berekeningen en wil je kennis van constructies in het kader bruggenbouw (vaste en beweegbare bruggen, tunnels) en waterbouwkunde (kaaimuren, sluizen en stuwen) uitbreiden.
 • Je hebt de nodige talenkennis (Engels, Frans) om technische documenten te begrijpen.
 • Je beheerst de Nederlandse taal in hoge mate zodat je zelfstandig officiële technische documenten (plannen en bestekken) kan opmaken.

Aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract onbepaalde duur – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – 35 dagen verlof en vrijaf tussen Kerst en nieuwjaar – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering - glijdende werkuren - mogelijkheid tot telewerk Je bruto salaris bedraagt minimaal € 4127,06 (0 jaar ervaring - salarisschaal A121) en relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden. Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website www.werkenvoorvlaanderen.be.

Selectieverantwoordelijke
 • naam: Carla Piens
 • telefoon: 02 553 72 53
 • e-mail: carla.piens@mow.vlaanderen.be