Selectieprocedures

foto selecties

Een vast onderdeel van de selectieprocedure is een gesprek met je toekomstige leidinggevende(n), begeleid door een selectiedeskundige. Via een interview maken we kennis en gaan we in op de belangrijkste elementen in jouw cv. Zowel motivatie, je verwachtingen, persoonsgebonden en technische competenties komen aan bod.

Bij MOW zijn veel technische profielen tewerkgesteld. Specifieke kennis of technisch inzicht is vaak vereist voor deze functies. Een case die je ter voorbereiding van het gesprek moet oplossen, geeft aan of je over voldoende bagage beschikt en of je eerder verworven kennis kan omzetten in de praktijk. Dergelijke gevalstudies worden ook gebruikt om een idee te krijgen of je een probleem kan analyseren en tot de essentie kan herleiden. Soms wordt ook gevraagd om jouw oplossing voor het gestelde probleem te presenteren aan de juryleden. Deze juryleden staan zelf in de praktijk en weten waarover het gaat.

Het selectieprogramma en de aard van de proeven worden steeds afgestemd op de vacante functie. Elke procedure ziet er dus anders uit. Hieronder sommen we de mogelijke stappen of selectie-instrumenten in de procedure even op:

 • cv-screening
 • persoonlijkheidsvragenlijst
 • motivatievragenlijst
 • redeneeroefeningen (abstract, verbaal of numeriek)
 • vaardigheidstesten
 • praktische proeven
 • competentiegericht interview
 • rollenspel
 • elektronische postbakoefening
 • uitgebreid assessment center
 • analyse- en presentatieoefening
 • verkennend gesprek
 • case of gevalstudie

Selectieprocedures

 • Test jezelf
  • Maak kennis met voorbeeldtesten die gebruikt worden in selectieprocedures: test jezelf via deze link.

 • Gelijke kansen
  • De Vlaamse overheid biedt gelijke kansen aan alle sollicitanten. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.

   Heb je een handicap en heb je bepaalde aanpassingen nodig om te kunnen deelnemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de selectiedeskundige.

 • Klachtenprocedure
  • We gaan steeds voor kwaliteit in onze selectieprocedures. Heb je toch een opmerking of klacht? Dan horen we het graag en zoeken we samen naar een gepaste oplossing.

   Je kan hiervoor terecht bij:

   Nancy Pieters, klachtenbehandelaar
   nancygg.pieters@mow.vlaanderen.be
   Koning Albert II laan 20 bus 2,
   1000 Brussel
   Tel. 02 553 73 06

   Een klacht kan je mondeling, per mail of per brief indienen. Vermeld zeker over welke vacature het gaat en hoe we jou kunnen contacteren.

   In tweede instantie kan je ook terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst via het nummer 1700.

 • Jouw persoonsgegevens
  • Het ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leggen we uit waarom en hoe wij jouw persoonsgegevens als kandidaat en als personeelslid verzamelen, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren.